Görsel muayene; ürünlerin kalite durumlarının (süreksizliklerin), form hatalarının çıplak gözle veya optik cihazlar yardımıyla incelenmesi ve değerlendirilmesidir. 

Görsel muayene; gözle görülebilecek hataları tespit etmek ya da standartların belirlemiş olduğu kriterlerden sapmaları tespit etmeyi amaçlar.

Genel olarak muayene aşamaları aşağıdaki şekilde tanımlanır; 

a) Şekil sapmalarının kontrolü

b)   Form sapmalarının kontrolü

c) Test parçasının durumundaki sapmalar

d) Sreksizlik kontrolü (Çatlak, Gözenek, Cüruf, Çekinti boşluğu Yanma oluğu vs.)

d) Hasar kontrolü (Geometri kontrolü, Yüzeyin kontrolü vs.)

Test talep formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz; 

Muayene Talep Formu